Ladda ner videoklipp!

2020 © Torbjörn Juuso - International

OBS! Uppdatera sidan..

Crowd Control Street BarrierRenskötsel

1)      Rendrivning med snöskoter & helikopter

2)       Rendrivning med snöskoter

3)       Rendrivning med helikoter

Bygg- och anl.

1)      Lastning & Lossning

2)      Volvo ECR35D, startup

3)      Volvo EC35, dränering

4)      Volvo ECR35D-Cat 304E2

5)      Takkonstruktion..